HỖ TRỢ

Triết lý phụng sự khách hàng

Sản phẩm tối ưu
Dịch vụ tối ưu
Khách hàng là trọng tâm

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Đức Hà

Trưởng phòng Kinh doanh Trái phiếu

076 2436 222

0963 51 3355

hand@apec.com.vn

Đỗ Thành Đạt

Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu

037 4127 956

0963 51 3355

datdt@apecs.vn

Lưu Mạnh Khiêm

Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu

034 7411 079

0963 51 3355

khiemlm@apecs.vn

Trần Ngọc Diệp

Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu

039 9489 111

0963 51 3355

dieptn@apecs.vn

Nguyễn Thị Phúc Lan

Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu

037 8030 985

0963 51 3355

lanntp@apecs.vn

Tô Thị Mỹ

Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu

037 7516 864

0963 51 3355

mytt@apecs.vn

Vũ Thị Thúy

Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu

086 8028 817

0963 51 3355

thuyvt@apecs.vn

Câu hỏi thường gặp

Trái phiếu doanh nghiệp là trái phiếu do một công ty hay tập đoàn phát hành nhằm huy động vốn lưu động, tăng nguồn vốn đầu tư để mở rộng kinh doanh, phát triển các dự án mới hay để mua lại/ sáp nhập với một công ty khác.

- Mang lại thu nhập lãi đều đặn, định kỳ cho nhà đầu tư, không chịu ảnh hưởng từ diễn biến thị trường.

- Trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, theo quy định của pháp luật, các chủ nợ (trong đó có các Trái chủ) của doanh nghiệp được ưu tiên thanh toán trước, các cổ đông chỉ được hưởng phần tài sản còn lại cuối cùng.

- Tính thanh khoản cao hơn tiền gửi tiết kiệm.

Theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP, tùy theo tính chất, loại hình bảo đảm, trái phiếu của doanh nghiệp chia làm các loại sau: 

- “Trái phiếu có bảo đảm” là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần gốc, lãi khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba; hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.

- “Trái phiếu chuyển đổi” là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu.

- “Trái phiếu kèm theo chứng quyền” là loại trái phiếu được phát hành cùng với việc phát hành chứng quyền, cho phép nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo điều kiện, điều khoản đã được xác định trước.

- “Trái phiếu doanh nghiệp xanh” là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

- "Trái phiếu không tài sản đảm bảo": Trái phiếu thanh toán gốc, lãi theo phương án phát hành, vẫn có quyền lợi nếu công ty bị phá sản, giải thể sẽ được tổ chức phát hành thanh toán trước so với các cổ đông của doanh nghiệp.

Tiền huy động được từ trái phiếu, công ty sẽ dùng để phát triển các dự án công ty đang triển khai, chủ yếu là các dự án Bất Động Sản và xử lý môi trường; đều là các dự án có quy mô lớn và được đánh giá cao bởi cơ quan địa phương và các nhà đầu tư.

Chi tiết các dự án: https://apeci.com.vn/our-projects/

Trái phiếu không tài sản đảm bảo đang là xu thế, bởi các doanh nghiệp trên thị trường hiện nay đủ uy tín và năng lực để phát hành trái phiếu. Thậm chí, họ còn có điều khoản cam kết mua lại Trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau một khoảng thời gian nắm giữ.

Ví dụ như trái phiếu IBond của IDJ, nhà đầu tư có thể bán lại trái phiếu cho IDJ tại bất kỳ thời điểm nào sau ba tháng nắm giữ.


Giải đáp thắc mắc

Hỗ trợ trực tuyến 24/7:

bondservice@apec.com.vn

096.351.3355

Đã huy động

Những gì chúng tôi đã làm

2936

Nhà đầu tư

1056

Tỷ VND huy động

148

Tỷ VND lãi tích luỹ