Hợp đồng A-Savings

Tiền gửi Asavings

Tiết kiệm an nhàn - Linh hoạt dòng vốn

Là kênh đầu tư tốt nhất giúp nguồn vốn tài chính của quý nhà đầu tư tăng trưởng đều đặn trong ngắn hạn mà vẫn đảm bảo tính linh hoạt và thanh khoản cao.

Quyền lợi
    • Sản phẩm tương tự tiền gửi tiết kiệm
    • Được đáo hạn sớm sau tối thiểu 3 tháng nắm giữ theo biểu lãi suất quy định của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
Cam kết
    • Bảo lãnh khoản vay bởi CTCP Tập đoàn APEC GROUP
    • Cam kết thanh toán trong 24h từ khi có yêu cầu thanh lý hợp đồng
Ví dụ

A-SAVINGS tối đa 10%, 1 năm, trả lãi cuối kỳ, thời gian nắm giữ tối thiểu 3 tháng kể từ ngày mua A-Savings

Ví dụ: KH Nguyễn Văn A đầu tư 100 triệu, ngày mua 17/02/2021, đăng ký mua kỳ hạn 6 tháng, ngày đáo hạn 16/08/2021, ngày bán lại 19/06/2021

* Trường hợp KH nắm giữ đến ngày 16/08/2021

Lãi cuối kỳ = 100 triệu * 8% * 180/365 * (1-5%) = 3.747.945

(Trong đó: 180 ngày tính từ ngày 17/02/2021-16/08/2021, thuế thu nhập cá nhân là 5%)

* Trường hợp KH bán lại trước hạn, ngày bán lại 19/06/2021  --> Lãi suất điều chỉnh về 1%

Thuế bán lại = 100 triệu * 0,1% = 100.000 đồng

Lãi thực nhận = 100 triệu * 1% * 122/365 * (1 – 5%) = 317.534 đồng

(Trong đó: 122 ngày tính từ ngày 17/02/2021-19/06/2021, thuế thu nhập cá nhân là 5%)

Tiền thực nhận = 100.000.000 – 100.000 + 317.534 = 100.217.534 đồng

Đầu tư trái phiếu bằng cách nào?
Cách 1

Đăng nhập tài khoản tại website: abond.com.vn

Chọn sản phẩm Tiền gửi Asavings và thực hiện mua theo hướng dẫn.

Cách 2

Cung cấp thông tin để đăng ký tiền gửi Asavings 

Thực hiện giao dịch và ký hợp đồng