TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Thông tin công bố TPDN

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
1 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 02/02/2021
2 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 22/01/2021
3 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 11/01/2021
4 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 18/12/2020
5 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 15/12/2020
6 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 10/12/2020
7 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 26/11/2020
8 Kết quả phát hành gói Ibond 36 24/11/2020
9 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 02/11/2020
10 Kết quả phát hành gói Ibond 35 27/10/2020
11 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 22/10/2020
12 Kết quả phát hành gói Ibond 33 16/10/2020
13 Kết quả phát hành gói Ibond 32 12/10/2020
14 Kết quả phát hành gói Ibond 31 21/09/2020
15 Kết quả phát hành gói Ibond 23 07/09/2020
16 Kết quả phát hành gói Ibond 26 10/08/2020
17 Kết quả phát hành gói Ibond 25 10/08/2020
18 Kết quả phát hành gói Ibond 16 06/08/2020
19 Kết quả phát hành gói Ibond 18 06/08/2020
20 Kết quả phát hành gói Ibond 06 17/07/2020
21 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 16/07/2020
22 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 02/07/2020
23 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.13.10 08/06/2020
24 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 29/05/2020
25 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 28/05/2020
26 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 26/05/2020
27 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 11/05/2020
28 CBTT Nghị quyết số 14/2020/IDJ/NQ-HĐQT về việc phát hành gói Trái phiếu Ibond 11/05/2020
29 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.11.10 07/05/2020
30 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 04/05/2020
31 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.02.10 28/04/2020
32 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 15/04/2020
33 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 07/04/2020
34 Công bố thông tin định kỳ về tình hình phát hành, thanh toán gốc, lãi các gói trái phiếu trong năm 2019 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 31/03/2020
35 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.09.50 19/03/2020
36 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.04.10 09/03/2020
37 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.02.10 11/02/2020
38 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 11/02/2020
39 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 13/01/2020
40 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 13/01/2020
41 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 13/01/2020
42 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond 20/12/2019
43 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10 18/12/2019
44 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.09.50 18/12/2019
45 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.08.50 10/12/2019
46 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.03.10 28/11/2019
47 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.01.10 05/08/2019
48 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.02.10 10/07/2019

Pháp lý doanh nghiệp

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
1 Đăng ký kinh doanh CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam thay đổi lần thứ 18 23/08/2021
2 Đăng ký kinh doanh CTCP Tập đoàn APEC Group thay đổi lần thứ 3 07/08/2020
3 Đăng ký kinh doanh CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) thay đổi lần thứ 17 12/07/2021
4 Hợp đồng mẫu mở tài khoản giao dịch trái phiếu 16/09/2020
5 Hợp đồng mẫu đặt mua Abond 01 30/12/2020
6 Hợp đồng mẫu đặt mua Abond 02 30/12/2020
7 Hợp đồng mẫu đặt mua Abond 03 30/12/2020
8 Hợp đồng mẫu đặt mua Abond 04 30/12/2020
9 Hợp đồng tư vấn phát hành giữa Công ty chứng khoán và Tổ chức phát hành APEC GROUP 16/09/2020
10 Hợp đồng đại lý phát hành giữa Công ty chứng khoán và Tổ chức phát hành APEC GROUP 16/09/2020
11 Báo cáo tài chính năm kiểm toán Quý 1/2021 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 27/04/2021
12 Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2020 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
13 Báo cáo tài chính năm kiểm toán Quý 2/2020 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 16/09/2020
14 Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2019 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 16/09/2020
15 Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2020 CTCP Tập đoàn APEC GROUP 07/04/2021
16 Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2019 CTCP Tập đoàn APEC GROUP 30/04/2020
17 Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2020 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 30/03/2021
18 Báo cáo tài chính năm kiểm toán Quý 2/2020 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 28/08/2020
19 Điều lệ CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 02/06/2020
20 Điều lệ CTCP Tập đoàn APEC GROUP 16/09/2020

Pháp lý phát hành

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
1 CBTT gói Abond1-2 30/12/2020
2 CBTT gói Abond1 30/12/2020
3 CBTT gói Abond2 30/12/2020
4 CBTT gói Abond3 30/12/2020
5 CBTT gói Abond4 30/12/2020
6 Nghị quyết và CBTT gói Happybond TSBĐ 3 năm 19/11/2020
7 Nghị quyết và CBTT gói Happybond TSBĐ 2 năm 31/12/2020
8 Nghị quyết và CBTT gói Happybond.H.21.24.004 31/12/2020
9 Nghị quyết và CBTT gói Happybond.H.21.24.003 31/12/2020
10 Nghị quyết và CBTT gói Happybond 15-18% 31/12/2020
11 Nghị quyết và CBTT gói IBond38.H.20.23.030 31/12/2020
12 Nghị quyết và CBTT gói IBond37.H.20.23.029 31/12/2020
13 Nghị quyết và CBTT gói IBond36.H.20.23.028 31/12/2020
14 Nghị quyết và CBTT gói IBond35.H.20.23.027 31/12/2020
15 Nghị quyết và CBTT gói IBond34.H.20.23.026 31/12/2020
16 Nghị quyết và CBTT gói IBond33.H.20.23.025 31/12/2020
17 Nghị quyết và CBTT gói IBond32.H.20.23.024 31/12/2020
18 Nghị quyết và CBTT gói IBond31.H.20.23.023 31/12/2020
19 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.26.10 31/12/2020
20 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.25.10 31/12/2020
21 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.23.20 31/12/2020
22 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.22.20 31/12/2020
23 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.18.10 31/12/2020
24 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.17.10 31/12/2020
25 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.16.10 31/12/2020
26 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.15.10 31/12/2020
27 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.14.10 31/12/2020
28 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.13.10 31/12/2020
29 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.12.10 31/12/2020
30 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.11.10 31/12/2020
31 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.10.10 31/12/2020
32 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.09.10 31/12/2020
33 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.08.10 31/12/2020
34 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.07.10 31/12/2020
35 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.06.10 31/12/2020
36 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.02.10 31/12/2020
37 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.04.10 31/12/2020
38 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.03.10 31/12/2020
39 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.02.10 09/07/2019
40 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.01.10 31/12/2020