TRÁI PHIẾU ABOND 01

Trái phiếu Abond 01

Trái phiếu tiết kiệm lãi suất cao nhất thị trường

Là kênh đầu tư thông minh giúp nguồn vốn tài chính của quý nhà đầu tư tăng trưởng đều đặn trong dài hạn và hiệu quả.

Quyền lợi
    • Lãi suất 13%/năm - Kỳ hạn: 3 năm
    • Quyền cầm cố trái phiếu để đầu tư chứng khoán tại APS
    • Quyền được chuyển đổi sang sản phẩm bất động sản thuộc tập đoàn APEC với nhiều ưu đãi
Cam kết
    • Bảo lãnh thanh toán gốc và lãi bởi CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
Ví dụ

 

Sản phẩm Abond lãi suất 13%, kỳ hạn 3 năm, không mua lại trước hạn: 

KH Nguyễn Văn A đầu tư 100 triệu, ngày mua trái phiếu 04/01/2021, ngày phát hành 17/02/2021 

Lãi cọc = 100 triệu * 13% * 44/365 * (1-5%)= 1.488.767 đồng

(Trong đó: 44 ngày tính từ ngày 04/01/2021-16/02/2021, thuế thu nhập cá nhân là 5%)

Lãi định kỳ = 100 triệu * 13% * Số ngày nhận lãi/365 * (1-5%)

 

 

Các kỳ hạn nhận lãi

1

2

3

4

5

6

Ngày nhận lãi

17/05/2021

17/08/2021

17/11/2021

17/02/2022

17/05/2022

17/08/2022

Số ngày nhận lãi

89

92

92

92

89

92

Tiền lãi nhận được

 3,169,863

  3,276,712

 3,276,712

 3,276,712

 3,169,863

  3,276,712

Thuế TNCN (5%)

158,493  

163,836

163,836

163,836

158,493

163,836

Tiền lãi thực nhận

3,011,370

  3,112,877

 3,112,877

3,112,877

3,011,370

3,112,877

 

 

 

Các kỳ hạn nhận lãi

7

8

9

10

11

12

Ngày nhận lãi

17/11/2022

17/02/2023

17/05/2023

17/08/2023

17/11/2023

17/02/2024

Số ngày nhận lãi

92

92

89

92

92

92

Tiền lãi nhận được

 3,276,712

3,276,712

3,169,863

3,276,712

3,276,712

3,276,712

Thuế TNCN (5%)

163,836

163,836

158,493

163,836

163,836

163,836

Tiền lãi thực nhận

3,112,877

3,112,877

3,011,370

3,112,877

3,112,877

3,112,877

 
Lưu ý phần lãi nhận định kỳ nếu được tái đầu tư sẽ tiếp tục sinh lãi.

 

 

Đầu tư trái phiếu bằng cách nào?
Cách 1

Đăng nhập tài khoản tại website: abond.com.vn

Chọn mã trái phiếu bạn muốn Mua và thực hiện mua theo hướng dẫn.

Theo dõi hợp đồng đang sở hữu và tiến hành đặt lệnh mua, bán khi cần.

Cách 2

Tải và Đăng nhập vào tài khoản tại ứng dụng Trái phiếu Abond

Chọn mã trái phiếu bạn muốn Mua và thực hiện mua theo hướng dẫn

Theo dõi hợp đồng đang sở hữu và tiến hành đặt lệnh mua, bán khi cần.

Cách 3

Đặt lệnh thông qua tổng đài 024.3573.0200 (máy lẻ 100)

Đọc thông tin để tài khoản để xác thực khách hàng

Đặt lệnh mua bán trực tiếp qua hệ thống tổng đài

Cách 4

Đặt lệnh trực tiếp tại trụ sở APEC

Xuất trình CMT/CCCD để xác thực chủ tài khoản

Đặt lệnh mua/bán trực tiếp bằng cách ký phiếu lệnh