TRÁI PHIẾU ABOND 05

ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Giúp nhà đầu tư tăng trưởng nguồn vốn trong dài hạn

Quyền lợi
  • Lãi suất 13%/năm - Kỳ hạn: 5 năm
  • Được bán lại trước hạn 
Cam kết
  • Bảo lãnh thanh khoản bởi CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 
  • Bảo lãnh thanh toán gốc và lãi bởi CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 
  • Cam kết mua lại bởi đơn vị phát hành - CTCP Tập đoàn Apec Group 
Ví dụ

Sản phẩm ABOND 05 lãi suất 13%, kỳ hạn 5 năm, trả lãi 3 tháng/lần, được bán lại trước hạn 

Ví dụ: KH Nguyễn Văn A đầu tư 100 triệu, ngày mua trái phiếu 01/10/2021, ngày phát hành 25/11/2021

1. Thời gian đặt mua: Từ ngày 01/10/2021đến ngày 24/09/2021

2. Thời gian sở hữu Trái phiếu: Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 25/11/2026

Chi tiết các kỳ nhận lãi

(*) Trong đó: Thuế TNCN: là 5% thu nhập từ lợi tức trái phiếu hoặc một tỷ lệ khác (nếu có) theo quy định pháp luật vào thời điểm trả lợi tức.

Thuế TNCN= Lợi tức trái phiếu x 5%

Tổng lãi khách hàng nhận = Lãi tại thời điểm đặt mua+ lãi trong thời gian sở hữu TP

                                        = 1.860.959 + 61.783.836 = 63.644.795 VNĐ

3. Trường hợp KH bán lại trước hạn, ngày bán lại 30/12/2024

Thời gian nắm giữu trái phiếu thực tế: 36 tháng 50 ngày

Lãi suất thực nhận điều chỉnh: 8%

Tổng lãi khách hàng nhận = Lãi tại thời điểm đặt mua + Lãi đã thực nhận trong thời gian sở hữu trái phiếu – Lãi chênh lệnh do bán lại trái phiếu trước hạn

= 1.860.959 + 38.262.082 – 14.718.493 = 25.410.548 VNĐ

(Trong đó 38.262.082 là số lãi đã thực nhận trong khoảng thời gian nắm giữ trái phiếu là 1131 ngày.)

Lưu ý phần lãi nhận định kỳ nếu được tái đầu tư sẽ tiếp tục sinh lãi.

Đầu tư trái phiếu bằng cách nào?
Cách 1

GIAO DỊCH ONLINE

Bước 1: Mở tài khoản trái phiếu qua ứng dụng Trái phiếu Abond

Bước 2: Thực hiện nộp tiền vào tài khoản ngân hàng sau

Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Anpha

Ngân hàng thụ hưởng: BIDV CN Đông Đô

Số tài khoản: 1251.000.2181.876

Nội dung chuyển khoản: "NT vào TKTP số [030Cxxxxxx] của [tên chủ tài khoản TP]"

Bước 3: Đặt lệnh mua trái phiếu

 • Cách 1: Đặt lệnh tại sàn - đến quầy giao dịch và viết phiếu lệnh mua/bán
 • Cách 2: Đặt lệnh qua điện thoại 024.3573.0200
 • Cách 3: Đặt lệnh qua app điện thoại Abond

Bước 4: Nhận lãi định kỳ vào tài khoản đã đăng ký

Bước 5: Theo dõi online trên app trái phiếu Abond

Cách 2

GIAO DỊCH OFFLINE

Bước 1: Thực hiện nộp tiền vào tài khoản ngân hàng sau

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group

Số tài khoản: 1251.000.2014.927 mở tại Ngân hàng BIDV – CN Đông Đô

Nội dung: [Họ tên KH] [CMT] NT đặt mua [Số lượng] trái phiếu gói [...]

Bước 2: Ký kết hợp đồng sở hữu/hợp tác đầu tư trái phiếu

Bước 3: Nhận lãi định kỳ vào tài khoản đã đăng ký

Bước 4: Theo dõi online tạo app trái phiếu Abond